Security Awareness

En uppmärksam användarbas är en grundförutsättning för att lyckas hålla IT-miljön säker. Den mänskliga faktorn går inte bygga bort med produkter och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Vad är Security Awareness Training?

Att upptäcka digitala hot mot verksamheten i ett tidigt skede är det kanske det absolut viktigaste steget för att motverka att ett angrepp, som exempelvis en phisingattack, är framgångsrik och en illasinnad angripare får åtkomst till er företagsmiljö.

Trots all energi och alla åtgärder som vi idag lägger på att förhindra sådant från att hända, är det i stort sett omöjligt att undvika att något slipper igenom alla de skydd vi satt upp. När de kommer till att upptäcka dessa händelser, är användarna av de olika systemen den absolut bästa indikationen på att något inte står rätt till.

Security Awareness Training hjäper dina användare att ha ett kritiskt tänkande, upptäcka eventuella hot och snabbt rapportera dessa för att effektivt kunna motverka hot innan kritiska situationer uppstår.

Security Awareness - en medveten användarbas är en nyckel för lyckat säkerhetsarbete

Träning i medvetenhet om säkerhet för anställda är en viktig komponent i alla företags cybersäkerhetsstrategi eftersom den hjälper anställda att känna igen nätfiskeförsök, identifiera potentiella skadliga aktiviteter och förstå potentiella affärsrisker.

Det är också angeläget att se över cybersäkerhetspolicyer regelbundet med varje anställd så att de förblir aktuella.

En förståelse för varför verktyg som multifaktorautentisering och åtkomstkontroll implementeras minskar risken för att användare tar riskabla genvägar och börjar använda applikationer som inte är sanktionerade av organisationen. På QLS tror vi på att upprätthålla ansvarsfulla cybersäkerhetsvanor med anställda genom digital kompetens som effektivt stärker hela organisationens motståndskraft vid cyberattacker. 

Kontakta QLS för mer information om vårt erbjudande om säkerhetsmedvetenhet och lär dig hur du kan säkra ditt företag från potentiella hot.

Dags att säga hej!

Som kund hos QLS får du snabb och personlig service på nolltid. Hör av dig så hjälper vi dig och din organisation till en nätverks- och säkerhetslösning i världsklass.

QLS quality solutions AB

Address: Slakthusgatan 6, 415 02 Göteborg
Tel: +46 (31) 320 45 82
Email: [email protected]

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.